Päivi Räsäsen blogi Kansanedustaja, Lääkäri

Rikosten hallinnollinen torjunta

Mediassa on sivuttu kantaani keskusteluun yhteiskunnan tukien poistamisesta rikollisilta. Olen vastannut sähköpostilla Alma median toimituksen kysymyksiin, ja vastaukseni löytyvät sellaisinaan tästä. Jokainen voi arvioida lehtien vetämät johtopäätökset tältä pohjalta. 

Kysymys:

 

1.         Kuinka pitkällä on Lardotin mainitseman työryhmän esitys, jossa

mainitaan mm. että rikollisilta saatetaan poistaa yhteiskunnan tuet? 

Vastaus:

 

Oikeusministeriö ja sisäasianministeriö ovat asettaneet toukokuussa

2012 pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman toimenpidekirjausten toteuttamiseksi johtoryhmän, joka tehtävänä on laatia strategia-asiakirja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvän viranomaistyön ja aihepiiriin liittyvien muiden hankkeiden koordinoiminen.

 

Johtoryhmä on ensimmäisessä kokouksessa asettanut avukseen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiaa valmistelevan

työryhmän, jonka puheenjohtajuus on poliisihallituksessa.  

Valmistelutyöryhmän työ on käynnistynyt kesäkuussa. Ensivaiheessa laaditaan työryhmän käyttöön taustaselvitykset ja luodaan tarkempi kuva järjestäytyneestä rikollisuudesta ja sen torjunnan tilasta.

 

2.         Mitä tämä ehdotus käytännössä tarkoittaa? Mitä tukia poistetaan?

Keneltä? Kuinka isoa ryhmää koskee?

 

Vastaus:

 

Mitään ehdotusta luonnollisestikaan ei vielä ole vaan poliisi on tuonut esille, että rikostorjunnan tavoitteena tulisi olla vähentää rikoksia ja niistä aiheutuvia haittoja sekä lisätä turvallisuutta.

Rikoksia pyritään ensisijaisesti ehkäisemään, estämään ennalta. Kaikki toimet, jotka ehkäisevät rikoksia ovat osa rikostorjuntaa. Onnistunut rikostorjunta ja pysyvien tulosten saavuttaminen edellyttävät eri keinojen monipuolista käyttöä.

 

Johtoryhmän asettamiskirjeessä todetaan mm., että järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehtävät tulee nähdä poikkihallinnollisesti siten, että kiinnitetään huomiota laaja-alaisesti rikoksentekomahdollisuuksien vähentämiseen, rikosten ennalta ehkäisemiseen ja kiinnijäämisriskin lisäämiseen.

 

Työryhmän työ on alkutekijöissään ja sen edetessä tullaan tarkastelemaan erilaisia torjuntakeinoja sekä vertaillaan niistä mahdollisesti saatavia hyötyjä ja niistä aiheutuvia haittoja.

 

 

3.         Onko tässä tavoitteena, että rangaistuksia kovennetaan tällä tavoin?

 

Vastaus:

 

Kyse ei ole rangaistuksen koventamisesta, vaan keinovalikoiman löytämisestä, jossa yhteiskunta osoittaa selkeästi, ettei hyväksy rikollista toimintaa ammattina.

 

4.         Millaisia vaikutuksia uskoisitte muutoksella olevan?

 

Vastaus:

 

Talousrikosten osalta meillä on hyvät kokemukset siitä, että viranomaiset yhdessä torjuvat harmaata taloutta. Tässä syksyn työssä tullaan pohtimaan voidaanko samanlaista menetelmää soveltaa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Hallinnollisen torjunnan kehittäminen on vain osa työryhmän työtä.

 

5.         Tuetaanko työryhmän mielestä rikollisia liikaa?

 

Vastaus:

 

Työryhmä ei ole vielä tähän ottanut kantaa mutta poliisi on todennut, että kuten muissa EU:n jäsenmaissa meilläkin kannattaa pohtia miten järjestäytynyttä rikollisuutta hallinnollisesti voitaisiin Suomen oloissa torjua.

 

6.         Eikö juuri tukien puuttuminen yllytä lisärikoksiin ja anna

rikollisuudelle moraalisen oikeutuksen?

 

Vastaus:

 

Nythän tarkoitus ei ole laajemmin tarkastella tavanomaisen rikollisuuden vähentämistä vaan keskittyä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja miten toiminnan jatkuessa sen toimintaedellytyksiin voidaan puuttua. Totta kai yhteiskunnan tulee tukea kaidalle polulle palanneiden henkilöiden pysymistä siellä.

 

7.         Legitimoiko poliisijohtaja rikollisuuden työksi - tuloksi, kun

sillä voi korvata lailliset tuet?

 

Vastaus:

 

Tästä ei varmaan ole ollut kyse vaan siitä, että myös muut viranomaiset kuin poliisi olisivat mukana torjumassa vakavaa rikollisuutta. Jo tänä päivänä poliisi on menestyksekkäästi voinut torjua rikollisuutta keskittymällä rikoksella saadun hyödyn poisottamiseen - kyse on osittain samasta asiasta eli, että poistetaan edellytykset toteuttaa järjestäytynyttä rikollisuutta.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Matti Jalagin

Toivon ns. läntisen oikeusvaltion nimissä, että työryhmässänne on edes yksi asiantuntija, jolle käsite "syyttömyysolettama" on läpeensä tuttu.

Erkki Penttinen

Tämä on taas sitä Räsäsen hölmöilyä ja kas kukapas on saatu taas jalkarätiksi :sehän on itse poliisijohtaja Lardot jota nämä naisministerit
pitävät kynnysmattona eikä hän itse taida pahemmin laittaa hanttiin.
Tässä taas höösätään lakia jota ei kukaan pysty tasapuolisesti valvomaan ja
kyllä se porukka jolta ne tuet poistetaan niin ne ottavat ne tukensa sitten vaikkapa kelan nurkalla kun kello ei enää näytä kelan aukioloaikaa.
Tälle meidän tolholaitokselle eli oik.laitokselle ja poliisille tulee mahtava määrä lisätöitä kun näitä oma-aloitteisia tukia ottaneita höösätään ensin putkaan ja sitten käräjille ja sitten linnaan.Voi olla että 100 euron pois otettu kk.tuki tulee nyt valtiolle maksamaan 10.000 euroa kk.kun tämä
tuen saaja kuluttaa linnan loistokkuutta vaikkapa vuoden näin alkuun ja jatkoahan siihen sitten varmaankin saadaan ellei tukiputki ole linnassa ollessa auennut.Nämä naisministerit pitäisi sulkea kaikesta lakialoitteiden teosta sillä ei heillä ainakaan suomessa ole tarvittavaa koulutusta josta olisi tuke kyseiseen työhön.En pidä lääkärinkään oppiarvoa kovin korkeana
kun varastomies hoiti virheettömästi kyseistä virkaa lähes 10 vuotta eikä ole tiedossa kuinka monta virkansa juonutta suutaria toimii meillä kirurgina.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve,

Ajatus yhteiskunnan tukien poistamistesta rikoksesta tuomituilta vetoaa arkaiseen kosto-ajatteluun, on ihmisarvoa loukkavaa, ja täyttä potaskaa sekä koventaa epätasa-arvoisesti tuomittua ragaistusta.

Jos nyt hypoteettisesti lähdettäiin sille linjalle niin pitäisi pohtia mm:

-Mistä rikoksita (tavallinen/törkeä) ja tuomioista (sakko/ehdollinen/ehdoton) evääminen voidaan tehdä.
-Kuinka pitkästä tuomiosta
-Kuinka pitkää evättävä, määräajaksi?, tuomion ajaksi?, loppuelämäksi?
-Mitä tukia evättäisiin, maksuton oikeudenkäynti? työttömyys pv? ansionsidonnainen?, sairauspv?, vanheinpain raha?, äitiyspakkaus?, lapsilisät?, terveyden huolto? kelakorvaukset, proteesit?, kuntoutus?, lääkkeet? ym....

-Ja sitten, kun olisi kysymys viranomnaistoimista, niin valituskäytäntö, otetaanko tukien poisto etukäteen, ja jos valitus menee läpi, niin palautetaanko ja millä korolla?

Summasummarum. Moinen avaisi pandoran lippaan uusille byrokraateille ja hallinnolle, olematonta ongelmaa lähdetää korjaamaan kuin tykillä ampuis kärpästä.

-Rauhaa

Jarmo Skog

Dennis ansiokkaasti tiivistikin jo koko pölhön ehdotuksen ongelmia.

Tosiasiallisesti ajatus tukien poistamisesta ei ole mitään muuta kuin yksi rangaistuksen lisämuoto. Se ei ole rikollisuuden ehkäisyä kuin nimellisesti. Kovempien rangaistusten vaikutukset rikollisuuden ehkäisyssä kun ovat marginaalisia. Etenkin kuvitelma, että tukien poistaminen hillitsisi järjestäytynyttä rikollisuutta, tuntuu uskomattoman lapselliselta.

Tämänkaltainen rangaistus on lähinnä kansalaisoikeuksiin puuttumista, jota vastaava rangaistusmuoto on esimerkiksi äänioikeuden vieminen.

Räsäsen luettelemista seitsemästä kohdasta tukien poistaminen ei vastaa yhteenkään haasteeseen. Luultavimmin ainoa seuraus on pikkurikollisten entistäkin pahempi marginalisointi tilanteeseen, jossa yhteiskunnan tuen puuttuessa rikollisuuden jatkaminen jäänee entistäkin todennäköisemmäksi vaihtoehdoksi.

Käyttäjän ingmarforne kuva
Ingmar Forne

Arvoisa ministeri!

Vuonna 2010 poliisi jätti rikosta tutkimatta 1700 tapauksessa. Luku oli kasvanut ainakin vuoteen 2009 verrattuna. Vuoden 2011 tilastoa tästä ei ole tiedossani.

Tässä olisi poliisijohtaja Lardotille tehtävä. Hän voisi politikoida vähemmän, ja huolehtia omista työtehtävistään enemmän.

Lisäksi näin joitakin päiviä sitten uutisen, jonka mukaan ainakin Lapissa ei enää soiteta poliisille aina kuin rikos on havaittu. Voin kokemuksesta kertoa että paikoitellen tilanne on sama myös Etelä-Suomessa. Jos on joutunut odottamaan poliisipartiota kaksi tuntia, niin rupeaa kyllä miettimään mitä hyötyä on siitä että soittaa poliisille.

Kansainvälisen oikeuden Yamashita-periatteen mukaan Te ollette vastuussa myös Lardotin tekemisistä ja tekemättömyyksistä.

Muuten, se puhelinmaksuasia johon liittyy kavallus, josta lähetin Teille ja kaikille muillekin kansanedustajille sähköpostiviestin ja tavanomaisen kirjeen, on edelleen hoitamatta.

Erinomaisella kunnioituksella.

Ingmar Forne
Kemiönsaari

P.S. Kun tämä on tallennettu otan sivun talteen todisteeksi siitä että tämä on kirjoitettu. Jos Teillekin tulisi ajatus sensuroida kirjoituksiani, niin kuin Mikael Jungner teki eilen.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Niin, noh... mikäli auttaa, niin mikäpä ei mutta mutta....

.. mitäs ihmeen tukia tuossa otettaisiin pois... peruselämisen tuet? Joka tarkoittaisi että leipää saisi vain varastamalla. Mahtaako olla loppupeleissä toimivaa...

Milläs tavalla tuet menetettyään saisi ne takaisin?

Siis en sinällään mihinkään uusiin ehdotuksiin suhtaudu täysin kielteisesti, kunhan niiden kautta saa jotain positiivista aikaan... eikä vain lisää ongelmia.

Toisaalta on tässä ongelmia ihan rikoksiin syyllistymättömilläkin. Monia tapauksia missä voit tipahtaa tuloloukkoon... vammaisista, pienyrittäjiin ja pätkätyöntekijöihin.... mahtaisi siellä olla akuutimmat parantamisen vaatimukset... yhtään väheksymättä nyt tuota uutta ehdotustasi,

...vaan kun en näe siinä vielä mitään konkreettista.. lähinnä diipa-daapaa (ellei jopa pahimmillaan, huonosti toteutettuna, vain pahentaisi asioita).

Käyttäjän kalevisaas kuva
Eero Saastamoinen

Tässä haisee kuin Barabbaskin pitäisi sittenkin tuomita ja poistaa paratiisista. Uskontoa eikä rikoslakia pidä noudattaa yhtäaikaa. Sanon suoraan , että vastustan kaikkea rikollisuutta myös poliittista korruptiota, mutta en haluaisi lisätä rikollisten perheille uutta kokonaisvaltaista rankaisua.

Kohta kohdalta kannanottoni ministerin kantoihin.

Huom. En todellakaan hyväksy minkäänlaista rikosta koskaan.

1. Rikollista ei nytkään yhteiskunta tue, siinä vastaus.
Rangaistuksen kärsinyttä henkilöä yhteiskunnan tuleekin tukea ja siihen vetoaa suurin osa valtauskonnoistakin - nyt sitten, kun minun on pakko lausua tätä sielunasiaakin.

2. Kaikki tuet rangaistuksen kärsineellekin ja tuomion aikana perheellensä.
Tätähän yhteiskuntakin on ollut säätämässä. Entiset talousrikollisetkin jatkavat hyvinä yrittäjinä hautaan asti. Eihän pitäisi heittää sitä ensimmäistäkään kiveä!

3. Yhteiskunta omalla lainsäädännöllään osoittaa , että emme hyväksy rikoksia.
Tuomioilla yhteiskunta hyväksyy tavallaan kyllä rikoksen tapahtumana, mutta rankaisee teosta.
Jos rikosta ei hyväksy , niin ei voi rangaistakkaan. Me olemme tehneet valinnan lopettaa lynkkaamisen kadulla suoraa teon jälkeen. Sillä olemme lopettaneet väärät tuomiot. Tämä tarkoittaa , että emme kuitenkaan ihaile rikosta, vaan muodostamme siitä tapauskohtaisen totuuden eli faktan, jonka ratkaisun jätämme tuomioistuimen päätettäväksi. Yhteiskunnan tehtävä ei ole päättää , kuka on huono ihminen!

4. Harmaatalous pesii kovin usein polittisten päättäjien helmoissa ja siellä salailu ja uhkailukin on niin voimakasta, ettei ammattirikollisetkaan pysty vastaavaan, kuin tuliaseillaan. Harmaata taloutta suojaavat poliitikot käyttävät todistajia vastaan sosiaali- ja rakennuslakejakin. Muistakaa esim. vaikka M3-passitus Pieksämäen legioonabakteeritapauksen yhteydessä älykkään lääkärin vaiennuksessakin. Istuipa tuo leimattu tohtorisnainen muistaakseni myöhemmin myös lainsäätäjänäkin. Ei siis yhteiskunnan tehtävä poliitikoitten avulla suojella mitään institutionaalista rikosta, mihinkä päättäjien sisäiset kähmintärikoksetkin pitää luokitella, koska voivat käyttää rikokseensa luottamusasemaansa.

5. Rikollista pitää tukea liikaakin kaidalle polulle, jotta ryhtyy tekemään oikeaa ja laillista työtä. Monet rikokseen hairahtuneet ovat yhteiskunnan ja läheisten avulla pystyneet palaamaan kaidalle tielle ja huolehtimaan työstään ja perheestään.

6. Järjestäytynyttä rikollisuutta emme pysty näillä toimilla estämään.
Mitä se merkitsee, jos rikollisen toiminta tuottaa kuukaudessa kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia euroja, jos ei sitten saakkaan Kelan 500 euron korvausta.

7. Rikollisuus ei ole ammatti koskaan, mutta joissakin ammateissa toimii vaan enemmän rikollisia kuin muualla. Tuskin pappi on kovin usein talousrikollinen, hänhän voi syyllistyä vain kolehtirahojen näpistykseen työssään. Tuskin poliisikaan voi olla ammattimainen ajoneuvovaras, hänen tehtävänsä, kun on muutenkin takavarikoida yhteiskunnalle kaikki laittomat kulkuneuvot.

Keskustelu vapaaksi, mutta ei syyttömiä syylistämällä ja jälkikasvua uudella asetuksella rikoksiin työntämällä.

Katsokaa nyt mallia kerrankin nyky Jenkki-missistäkin!

Käyttäjän tyy kuva
Timo Ylhäinen

Onko joku todella niin naiivi, että olettaa rikosten näillä keinoin vähenevän?

Rohkenen olla täysin eri mieltä.

Jesse Keskinen

Poliisi johtajien puheet mielestäni aivan täysin oikeuttavat rikollisen toiminnan elinkeinoksi. Kuinka voitte määritellä järjestäytyneen rikollisuuden siinä kohdassa, kun mukana on jopa poliittisia vaikuttajia. Novagroup juttu on hyvä esimerkkin tästä. Hyvin järjestelmällisesti huijattiin rahaa. Eli huijaus oli järjestelmällistä ja elinkeino. Eikös se ole järjestäytynyttä rikollisuutta. Olipa joku nimeltämainitsematon kansanedustajakin saamassa ehdollista tuomiota näistä sotkuista. Eli mielestäni oli sekaantunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Nämä ovat veteen piirrettyjä viivoja. Te olette puuttumassa ainoastaan sellaisiin ryhmiin joilla prosenttimerkki on liiveissä. Se ei ole demokratiaa. Vaan parempi osaisten etujen ajamista. En puolustele liivikerhoja, mutta olette niin niin väärällä tiellä. Päivi hyvä peräänkuulutan kristillistä moraalia.

Janne Karvo

Voisiko Päivi Räsänen seuraavaksi poistaa homoseksuaalien tuet, niin saisitte samalla senkin ongelman kuitattua. Sillä kai sekin hetero-kristillisestä (teko)pyhyydestä poikkeaminen hoidettaisiin.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Hyvä poliitikko. Suurin osa tekstistä oli sitä lajia, jota ei ymmärrä Erkkikään...

Juha Mattila

Rikosten torjunta on mennyt kovin "hallinnolliseksi". Sen sijaan pitäisi pohtia rikosten täsmätorjuntaa. Mutta siihen tarvittaisiin sellaista kokemusta, joka nykypoliisihallinnolta näyttää täysin puuttuvan.

Kantansa vähän joka asiassa muuttaneiden nykyhallitusryhmien (ml. kristilliset) kaavailemilla toimilla tuet varmasti loppuvat kohta ns. rehellisiltäkin kansalaisilta. Kuunnelkaa vaan Montien suitsutusta ja odotelkaa vaan puolisen vuotta, niin rikollisuus alkaa työ- ja rahapulassamme kukoistaa täälläkin.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

Päivi, anna meille meidän jokapäiväinen liturgiamme.

Hassua että vieläkin löytyy porukkaa joka noteeraa raamatullapieksijöiden lauseita millään muotoa.

Mika Rantanen

Voisiko tietyn pituinen jalkapuurangaistus julkisella paikalla ja sen uhka estää joitakin ihmisiä tekemästä joitakin rikoksia ja laittomuuksia!?

Lainsäätäjien kannattaisi pohtia ja harkita tätä vaihtoehtoa.

Käyttäjän suomineitonen kuva
Natalya Nieminen

Hyvä Päivi,
Tarkoitat varmasti hyvää, mutta nyt ammutte kyllä itseänne omaan jalkaan.

Syrjäytynyt ei ole osa "järjestäytynyttä rikollisuutta". Jos taas joku huumekauppias tienaa kymmeniä tai satoja tuhansia, niin hän ei sossun luukulla käy ripittäytmässä. Ja ymmärrättekö edes lainkaan, mitä tällainen uusi kostokone maksaisi?

Suositan myös tutustumaan modernin lainkäytön periaatteisiin. Kosto ei kuulu enää keskiajan jälkeen välinevalikoimaan.

Päivi, puhu ja ajattele kuin kuin kristitty, jos kerta sellaisena esiinnyt! Kuka heittää ensimmäisen kiven?

Toimituksen poiminnat