Päivi Räsäsen blogi Kansanedustaja, Lääkäri

Lainsäädännön mahdollistettava koulurauhan ylläpitäminen

Lainsäädännön tulee mahdollistaa koulurauhan turvaaminen kaikissa tilanteissa. Opettajille on annettava riittävät keinot puuttua oppilaiden häiritsevään käytökseen. Lähtökohtana tulee olla, että oppilas ei saa käyttäytyä häiritsevästi eikä epäasiallisesti niin, että hän aiheuttaa muiden turvallisuudelle tai terveydelle uhkaa. Oppilaan käyttäytyessä häiritsevästi tai epäasiallisesti tulee opettajalla olla yksiselitteinen oikeus poistaa näin käyttäytyvä oppilas. Erityisesti tältä osin on tarkasteltava tarvetta lakimuutokselle.

Koulujen turvattomuus huolestuttaa niin kansalaisia, opetusalan järjestöjä ja Vanhempainliittoa, jotka ovat vaatineet muutoksia perusopetuslakiin. Opettajien enemmistö kokee työrauhan heikentyneen kouluissa. Työrauhan heikkenemisestä kärsii viime kädessä oppilas, jolla ei ole mahdollisuutta keskittyä opetukseen. Kasvaville lapsille on tehtävä selväksi, että minkäänlainen häiritseminen, väkivalta tai kiusaaminen ei ole hyväksyttävää missään olosuhteissa. Tällä hetkellä opettajat kokevat, että heillä ei ole riittäviä keinoja puuttua ongelmiin. Opettajien on voitava olla aikuisia, jotka asettavat rajat oppilaiden käytökselle. Kouluväkivaltaan puuttuminen edistää osaltaan väkivallan vähentämistä myös laajemmin yhteiskunnassa.

 

Hallitus on tuomassa eduskunnalla tänä keväänä esityksen, joka antaa opettajille mm. mahdollisuuden tarkastaa oppilaiden omaisuutta vaarallisten esineiden varalta ja tarvittaessa ottaa vaaralliset tai kouluun sopimattomat esineet haltuun. Tämän kouluturvallisuutta parantavan esityksen voimaantuloa on kiirehdittävä ja uuden lain vaikutuksia kouluturvallisuuteen on seurattava tarkoin. Hallituksella tulee olla myös valmius täydentää lakiesitystä yksiselitteisellä oikeudella puuttua oppilaan häiritsevään käytökseen tarvittavin keinoin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (33 kommenttia)

Lauri Korhonen

Tulevatko opettajat saamaan myös oikeuden voimakeinojen käyttöön tarvittaessa turvatarkastusta suorittaessaan mikäli oppilaan käytös tilanteessa sitä edellyttää?

Muita valtuuksia mitä opettajille voisi mahdollisesti harkita ovat mm.

- oikeus estää oppilaan pääsy kouluun tarvittaessa oppilaan kieltätyessä turvatarkastuksesta
- oikeus poistaa turvatarkastuksesta kieltäytyvä oppilas koulusta taikka
- oikeus estää oppilaan poistuminen paikalta tämän kieltäytyessä turvatarkastuksesta.

Viimeksi mainittu voisi tulla kyseeseen esimerkiksi tapauksessa jossa joudutaan pyytämään poliisi paikalle selvittämään mahdollista epäiltyä vaarallisen esineen hallussapitoa.

Käyttäjän ReijoPaunonen kuva
Reijo Paunonen

Ja hallituksen vipupuolueena varmasti saisivat halutessaan asian läpi.
...mutta mutta.....

Käyttäjän markkulehto kuva
Markku Lehto

Kyllä tässä pää on maallikolla hieman pyörällä.

Kun perusopetuslain 36 b § pykälässä nimen omaa sanotaan:

"Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen."

, niin eikö jo nyt "Laki mahdollista koulurauhan turvaamista kaikissa tilanteissa" ?

Minusta laki on aivan selvä ja kyllä tässä kyseisessä tilanteessa opettaja on toinut sen hengessä. Kyse näyttääkin vain olevan se, että lakia ei haluta tulkita sen hengessä. Tähän viittaa sekin, että irtisanomisen peruste ei ole julkisten tietojen mukaan ko 36 b § pykälä, vaan 29 § pykälä "Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön". Tämähän oli ilmoitettu irtisanomisen perusteeksi.

Itse kyllä tulkitsisin 29 § pykälän rikkojaksi kyseisen oppilaan, joka laittoi ranttaliksi ja näin heikensi muiden oppilaiden oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön mm. rikkomalla koulun laatimia järjestyssääntöjä ( sellaisethan lain mukaan on pitänyt laatia ).

Se, että opettaja käyttää 36 b § pykälässä hänelle oikeutettuja voimakeinoja ylläpitääkseen turvallista opiskeluympäristöä, aiheuttaa kuitenkin tilanteen kääntymisen ylös alaisin ! Lain mukaan toimijasta tehdään syyllinen ! No kyllähän tällä työllistetään lakimiehiä, kun ei päätöksenteossa omaa maalaisjärkeä osata käyttää.

Ennakkotapauksena tämä kannattaisi viedä oikeusprosessissa loppuun saakka. Sitten olisi ainakin selkeä oikeudellinen linjaus jatkoa ajatellen.

Katso peruopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Käyttäjän kariilkkala kuva
Kari Ilkkala

Huomenta,

kuten muuallakin on huomautettu, Antti Korhosen työsopimusta ei irtisanottu, vaan purettiin. Ero on erittäin merkittävä.

Ao. kohta työsopimuslaista: "Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa."

Julkisuudessa liikkuneista tiedoista päätellen purkuperusteena on käytetty laista johtuvan velvollisuuden eli perusopetuslain 29 § pykälän rikkomista. Toki maallikkona, mutta työnantajan roolissa asiaan ja oikeuskäytäntöön perehtyneenä näyttäisi siltä, ettei purkamisella ja sen syillä ole mitään menestymisen mahdollisuuksia, mutta onko meillä varaa odottaa asian ratkaisua mahdollisesti vuosia?

Helsingin Opetuslautakunnalla on nyt ensimmäinen tilaisuus viheltää peli poikki. Toivon ja uskon lujasti että siellä riittää harkintaa ja viisautta tehdä oikeat ratkaisut.

Käyttäjän wiljoantero kuva
Antero Manninen

Kari Ilkkala

Julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella on mahdotonta päätellä, mitkä seikat perimmiltään vaikuttivat erityisopettaja Antti Korhosen työsuhteen purkamispäätökseen. Alppilan koulussa ja Helsingin opetusvirastossa siihen jostakin, vielä selvittämättömästä syystä kuitenkin päädyttiin.
Näyttää siltä, että taustalla on ehkä ollut ainakin kolme tekijää: koulun opettajakunnan tulehtuneet henkilösuhteet, häiriköintiin syyllistyneen oppilaan etninen tausta ja kunnallispoliittiset intressit.

Tapaus on kuitenkin erittäin poikkeuksellinen. Uutisten mukaan jopa poliisi on kiusaantunut siitä, että se joutuu tutkimaan tapahtumaa, joka ilmiselvästi olisi pitänyt
käsitellä koulun sisäisenä kurinpitoasiana. Jo tässä vaiheessa poliisi ilmoittaa, että esimerkiksi minkäänlaisia fyysisiä vammoja ei ole syntynyt oppilaalle eikä opettajalle. Ammattitaidoton on siis ollut lähinnä rehtori Sari Aarnikoski, jolta homma on lähtenyt lapasesta ja sen jälkeen tilannetta kärjistettiin vielä opetusviraston toimenpitein.

Jos Suomessa vielä edes alkeellinenkaan oikeudenmukaisuus toimii ja opettaja Antti Korhosen työsuhde palautetaan, hän joutuu kuitenkin syyttään roikkumaan lievässä hirressä ehkä kuukausia.
Poliisitutkintaan pitäisi mielestäni saattaa myös työnantajan edustajien motiivit. Jos niistä löytyy vivahteita poliittiseen ajojahtiin taikka henkilökohtaisiin antipatioihin, pitää syyllisiä rangaista.

EDIT

"Poliisi ei epäile Helsingin Alppilan yläkoulun opettajaa pahoinpitelystä. Tutkinnanjohtaja Outi Petersohn kertoo STT:lle, ettei pahoinpitelyn tunnusmerkistö täyty. Juttu halutaan kuitenkin poikkeuksellisesti vielä viedä syyttäjän harkittavaksi.

Petersohnin mukaan tapaus on saanut niin suuret mittasuhteet, että poliisi tekee esitutkinnan loppuun ja vie jutun syyttäjän ratkaistavaksi.

Rikosilmoituksen teki yläkoulun silloinen rehtori (Sari Aarnikoski) pääsiäisviikolla." (IS:n uutinen 10.04.2013 11:31)

Matti Heikkinen Vastaus kommenttiin #19

Tässä tapauksessa kyse taitaa olla vielä siitäkin, että kyseisen "uhrin" äippä sattuu olemaan kokoomuslainen Ihmisoikeusliiton asiantuntija, joka suvaitsevaisilla suhteillaan nämä potkut hommasi alta aikayksikön. Tämä tiedonmurunen jaettakoon teille, jotka ihmettelevät moisia pikapäätöksiä ja pikapotkuja. Tämä tapaus osoitti vain jälleen kerran sen, ettei suvaitsevaisille ihmisille pullikoida.

Käyttäjän wiljoantero kuva
Antero Manninen Vastaus kommenttiin #29

Matti Heikkinen

Todella mielenkiintoista tietoa. Jotain tämän tapaistahan oli aavisteltavissa.
Vaikuttaa siis siltä, että kokkoomustädit junailivat asian kunnon "hyväsisar" malliin.

Ilmankos Kokoomuksen kaupunginvaltuustoryhmässä on vallinnut syvä hiljaisuus.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Näinhän se on. Tosiasia on myös, että lain sallimia keinoja ei käytännössä saa käytää, kuten Alppilan tapaus osoittaa. Jo niin helppo keino kuin jälki-istunto on tehty eräissä kouluissa tehottomaksi. Esimerkiksi opettajia kouluttavassa normaalikoulussa jokainen opettaja joutuu itse valvomaan antamansa jälki-istuntorangaistuksen; toisin sanoen, kun oppilas häiriköi, opettaja voi hautessaan antaa itselleen jälkkärin. Samoin yhteydenotto erityisesti mamu-vanhempiin on noussut tabuksi, koululaitos ja sosiaaliämmät (niin miehet kuin naiset) "pelkäävät", mitä kokotona saattaa tapahtua, jos vanhemmat saavat tietää, että kakarat käyttäytyvät huonosti. Mamuvanhempia on siis useimmiten turhaa syyllistää.

Päivi Räsäseltä taas on turhaa odottaa keskusteluun osallistumista, kuten kokemus osoittaa.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Tapahtumakulussa niin innokkaasti halutaan ohittaa alkuperäinen asetelma josta väittelytilanne sai alkunsa.

"Rehtorin mukaan Korhonen oli pyytänyt ruokalan pöydässä istuvaa oppilasta ottamaan hupun päästä ja uhannut heittää tämän ulos ruokalasta, jos tämä ei tottele. Oppilas poistui ruokalasta.

Tilannetta sivusta seuranneen toisen oppilaan ja Korhosen välille puhkesi väittely, joka jatkui jonkin aikaa."

Opettaja Korhonen siis uhkasi alun perin heittää ruokalasta ulos (tarvittaessa väkivalloin) oppilaan, joka oli ruokalassa huppu päässä. Kun perusopetuslaissa mainitsemassasi pykälässä 36b viitataan 36 § 2 momentin nojalla annettavaan poistumismääräykseen, en voi ymmärtää, miten huppu päässä ruokalassa oleminen olisi lain tarkoittaman poistumismääräyksen peruste.

Kun toinen oppilas nousi opettajaa vastaan, tämä heitti tuon heikompaa puolustaneen väkivalloin ruokalasta.

Kuten sanoin, haluamme nähdä aktiivisesti opettajan marttyyrina ja heikomman puolustajan häirikkönä. Tai niin ainakin Korhonen haluaa.

Pekka Salo

Älkää nyt aina moittiko uskonnollista Päivi Räsästä. Hän on fundamentalisti, jonka ylimpänä ohjeena on Raamattu. Sieltä varsinkin Vanhan Testamentin puolelta löytyy kyllä sopivat ohjeet kaikkeen. Esimerkiksi Alppilan koulun oppilas olisi hyvin voitu yhteisesti kivittää pihalla. Tai sitten opettaja. Syyliseksi katsottu kuitenkin.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Minulla puolestani oli suosittuja opettajia, joka ei välttämättä tarkoita hyvää opettajaa, että myöskin epäsuosittuja opettajia matkan varrella.

Häiriköin välillä, ja jouduin opettajan pahoinpitelyn kohteeksi. Opettajat olivat sodankäyneitä ja oikeistohenkisiä. Päivä alkoi aina hartaudella voimistelusalissa virsineen. Jos et seisonut selkä suorassa, opettaja huomautti ryhdistä.

Minä olin opettajan väkivallan kohteena usein. Käden vääntämistä taakse niin että rutisi. Tukistusta, että tukko irtosi päästä.
Eräs riski opettaja nosti minut laihan ruipelon käytävällä narikan kahden takkikoukun väliin, niin, että korvien alapuolelle tuli verihiertymät.

Koulussamme (kansakoulu) oli urheiluvälinevarasto, jossa (opetettiin tapoja) pahoinpideltiin oppilaita piilossa muilta. Siellä lyötiin oikein nyrkillä.

Sinne minä en koskaan joutunut, mutta hulttiotoverini joutui. Olemme hulttiotoverini kanssa edelleen yhteydessä ja muistelemme näitä joskus.

Olemme todenneet, ettemme ole katkeria, koska kummastakin meistä tuli yhteiskuntaan sopeutuvia veronmaksajia. Älkää silti kuvitelko, että se johtui pahoinpitelevistä opettajista, ei suinkaan. Nehän olivat sodankäyneitä hermonsa menettäneitä ihmisraunioita ainakin osa.

Ei ne asiat ennen olleet paremmin, se on persujenkin parempi tajuta, vaan kun ei. Kummastuttaa, että persut ovat tämänkin asian politisoineet omaksi asiantuntemusalueekseen yhteiskunnallisena epäkohtana, ikäänkuin ne nyt sille voisivat tehdä yhtikäs mitään.

Pahoinpitelevät opettajat eivät muuttaneet luonnettani mihinkään suuntaan. Olenhan täälläkin sanallisen häiriköijän maineessa joidenkin mielestä, ja ehkä joku haluaisi nostella minut narikkaan roikkumaan...

Lauri Korhonen

Voiko vasemmistohenkinen pahoinpidellä? Ainakin vielä 1918 teki ja voi ja kai niitä ääri-henkisiä potentiaalisia pahoinpitelijöitä löytyy vieläkin. Vrt takku dot net.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Opettaja Korhonen on mielestäni opettajakolleegion kiusauksen uhri.

Hän on työyhteisönsä luottamusmies, ja tuokin on mielenkiintoinen viite potkuihin. Luottamusmiehen irtisanomisuoja on muita korkeampi.

Mikä johtuu mistä, vaikea sanoa, mutta voi olla, että juuri luottamusmies haluttiin irtisanoa, kun nyt löytyi ikäänkuin "laillinen peruste."

Asia on vietävä oikeusasteisiin asti, ja pitäisi selvittää myöskin, onko opettaja Korhonen esimienopettajiensa kiusauksen uhri.

Jos on, kiusaajia on rangaista, eikä palkittava.

Erottamisesta päättänyt on kuulemma irtisanoutunut tehtävästään ja hänet on nostettu päällikkövirkaan toisaalla.

Tämä haisee paskalle koko keissi.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Hämmästystä herättääkin, että vaikka paikalla oli ja tilanteeseen osallistui kaksi opettajaa, vain toinen sai potkut.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Vain toinen yritti hoitaa tilannetta puhumalla.

Lauri Korhonen

Laillisuus tultaneen selvittämään.

Raimo Luukkanen

Pekka Salo. Onko Outi Salo sukulaisesi. Teillä samansuuntaiset ajatukset.

Raimo Luukkanen

Arvoisa Päivi. Miten voit istua hallituksessa yhdessä demarien kera, koska demarit vastustavat aina ja kaikkialla yksityiskouluja. Suomi mennee yksityiskoulujen suuntaan halusimme sitä tai emme. Yksityiskouluissa tullee olemaan parempi opetus ja koulu saanee päättää oppilasvalinnasta. Hieno homma, mutta vaikea sulattaa by näennäisälykkönörteille.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Koomista koko "yksityiskoulu" -sekoilussa on, että niiden(kin) budjetista suurin osa tulee verovaroista. Ykstyisiä kouluja Suomessa ei ole, koska kellään ei tässä yhteiskunnassa moiseen turhuuteen ole varaa.

Jari-Petri Heino

Lainsäädäntö on jo olemassa.

Koittakaapa sioellä vaikka opetusministeriössä ymmärtää missä ollaan menty vikaan ja korjata itse tauti.

Raha ei saa ja voi olla missään nimessä syy sille, että koulut muuttuvat taistelutantereiksi.

Erityisoppilaat erityisopetukseen.

http://ylioppilaslehti.fi/2012/05/katoavaa-koulupe...

Lasse Laaksonen

Laki on yksi tekijä.
Toinen on lakien soveltamisen tapa ja asenne.

Nyt on vallassa asenne, jonka mukaan konnalla on suuremmat oikeudet kuin muilla. Siitä seuraa, että konna laajentaa reviiriään niin kauan, kunnes joku sen lopulta lopettaa.

Toki konnalla on surullinen taustansa, mikä on tehnyt hänet konnaksi. Mutta suurin tekijä onkin yllättäen se, että hänen on annettu kasvaa kieroon.

Tämä asenne on voimassa läpi koko yhteiskunnan, kaikissa paikoissa ja tilanteissa. Jääkiekon väkivalta. Ministerien veronkierto. Asiakirjojen väärennys. Jättipalkat, optiot ja osingot. Verovapaus. EU-huijaus. Ne kaikki ovat eri laein kiellettyjä, mutta jostain syystä rikollisuus on suositumpaa. Vääryys on saanut vallan.

Miten sen vääryyden voi lopettaa?

1. On tiedettävä ja tunnustettava, että vääryyttä on aivan liikaa.
2. On päätettävä haluta lopettaa se vääryys.
3. On laadittava eduskunnassa, hallituksessa, puolueissa, työpaikoissa, kouluissa selvät top 10 -listat niistä vääryyksistä, joista meidän toimestamme tehdään loppu.
4. Tämä on tehtävä julkiseksi ja julkisesti mediassa, kaduilla ja toreilla.
5. Ja lopuksi: joka paikkaan, jossa tämän suuntaiset vääryydet aiotaan lopettaa, on nöyrästi pyydettävä Perussuomalaisia tulemaan vääryyden lopettamisen johtoon.

Asia kuulostaa oudolta, mutta on esimerkki: 40 vuotta sitten oli työelämässä monia inhottavia epäkohtia. Silloin oli taistolaisuuden kukoistusaika. Ammttiyhdistyksissä otettiin ilomielin vastaan taistolaisten rohkeus ja uhrautuvaisuus ja tahto mukaan, kun vaadittiin rötösten lopettamista. Niinpä silloin työehtosopimukset kirjoitettiin reilummiksi, palkat nousivat, vuokraisännät pantiin kuriin. Vaikka suurin osa ihmisistä ei ollut taistolaisia. Nyt on sama tilanne. Voiman lähde onkin nykyisin Perussuomalaiset. Nuo aikamme laupiaat samarialaiset, jotka halveksittuina uskaltavat ja osaavat sanoa, missä se ongelma on. Tietenkin on tehtävä kuin ennen taistolaisille. Heitä ei saa päästää taas uuteen järjettömään johtoasemaan. Sopivasti vain. Sen suomalainen yhteiskunta osaa.

http://lasselaaksonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/137...

Kari Kuuva

Ajatteles Päivi jos tämä "kultapoju" olisi ollut Afrikkalainen tai Arabi ja kaiken hyvän lisäksi Muslimi luulempa että Senaatintorilla ei pitäisi tänään mielenosoitusta opettajat vaan paikalla olisi luullakseni Haloskan
ällösuvaitsevat jälkeläiset, samoin koko äärivasemmisto Demlan kera ja pahimmassa tapauksessa Al Quida kannattajineen.

Että sillai täällä entisessä rauhallisessa suomessa tänään ja sotku vain senkun sakenee.

Ossi Väänänen

Mielipiteitä kyllä riittää vaikka faktoja ei tiedetä.
Olisi hyvä tietää rehtorin ja opettajan välinen suhde, opettajakunnan ja opettajan välinen suhde. Olisi myös hyvä tietää millainen työntekiä opettaja on.
On kummallista, ettei rehtoria saada haastatteluun, siinä haisee joku mutta mikä?

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

"Hallitus on tuomassa eduskunnalla tänä keväänä esityksen, joka antaa opettajille mm. mahdollisuuden tarkastaa oppilaiden omaisuutta vaarallisten esineiden varalta ja tarvittaessa ottaa vaaralliset tai kouluun sopimattomat esineet haltuun. Tämän kouluturvallisuutta parantavan esityksen voimaantuloa on kiirehdittävä ja uuden lain vaikutuksia kouluturvallisuuteen on seurattava tarkoin. Hallituksella tulee olla myös valmius täydentää lakiesitystä yksiselitteisellä oikeudella puuttua oppilaan häiritsevään käytökseen tarvittavin keinoin"
Räsänen se tuttuun kieltolain tyyliin taas heittelee ideoitaan.Se että te olette olleet luomassa hallitus ynm.tovereinenne tämänkaltaista sosiaalitantta yhteiskuntaa on syynä siihen että vanhemmilta ja opettajilta on viety oikeudet olla se taho,joka lapset ruodussa pitää.Kaksinaamainen politikointinne hallituksessa perheiden oikeusturvan tallomisella on syynä siihen,että normaalikin kurinpito lasten OMILTAKIN vanhemmilta on kielletty.
Jos isä vaikkapa tarttuu lapsensa olkaan ja vie ulos tai kovemmalla äänellä ojentaa,on TEIDÄN kukkahattuarmeijanne väsäämässä lastensuojeluilmoituksia.Tämä touhu maksaa veronmaksajille 700milj.vuositasolla ja hinta vain kasvaa.Samanaikaisesti on kaikki normaalijärkisyyteen perustuva tuki ja koulujen rahamäärät tiputettu alas(1990 luvulta asti)Joten ei kannata tulla tänne elvistelemään ja taas kerran kuvitella ettei seuraus olisi syy jostakin.Ja turha vaahdota vanhemmista ja syyllistää heitä(toki TEILLE aina sopivaa ja helpompaa)ettei tarvitse tunnustaa OIKEITA syitä ja mitkä ovat siihen johtaneet ja tulevat lisääntymään.Ajatte perheet tahallisesti hallituksen toimesta ahdinkoon ja haette itsellenne kunniaa ja hyväntekijän mainetta heidän kustannuksellaan.
Tosiasia on se ,että perheitä ja kansalaisia ei arvosteta kuin maksajana,palveluiden tasosta viis(huostabisnes ei palvelua ole,vaikkakin hyödyttää tiettyjä tahoja)Näillä rahoilla kun pistetään kuntoon koulu ja muut perheitä koskevat asiat niin jo,kummasti alkaa maailma "paranemaan"Siihen ei vaan jostain syystä sitä paljon mainostettua yhteistä "TAHTOTILAA" LÖYDY.PS.MONENKO vanhemman luulette suostuvan siihen,että kajotaan yksilön oikeuksiin tonkimalla lasten reput jne.Ehkäpä seuraavaksi haluatte koteihin sosiaaliakkojen "partiot" tutkimaan mitä ihmisten kotoa löytyy.

Mauno Matonen

"Joka kurittaa kasvaa, se kunniatta kuolee" sanoo vanha sananlasku ja Raamattu, ja se ikävä kyllä pitää paikkaansa. Laki, että opettaja saa puuttua jopa fyysisesti torjuessaan väkivaltaa korjaa kyllä oiretta, mutta ei sitä varsinaista tautia joka on jo kotona tapahtunut.

Ja kun lapset opetetaan, että ovat eläimiä niin eikai se pitäisi olla yllätys, että he alkavat käyttäytyä kuin eläimet. Miksi lapsien pitäisi kuunnella opettajaa, kun he eivät kuuntele vanhepiansakaan.

Vika on kotona ja sen vian nimi on jumalattomuus.

Tutkimus tulos on myös tässä hyvin selkeä, että suomalaiset hyväksyvät fyysisen kurinpido. Rajojen laittaminen ja rankaiseminen on todellista rakkautta, eikä suinkaan kaiken suvaitseminen ja välinpitämättömyys.
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/...

Käyttäjän MattiJuhani kuva
Matti Loikkanen

"Lähtökohtana tulee olla, että oppilas ei saa käyttäytyä häiritsevästi eikä epäasiallisesti niin, että hän aiheuttaa muiden turvallisuudelle tai terveydelle uhkaa."

Ei ainoastaan turvallisuus ja terveys, vaan myös OPPIMISRAUAHA on taattava kouluissa.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Tapahtumakulussa josta tämäkin kirjoitus on saanut alkunsa unohdetaan innokkaasti alkuperäinen asetelma, josta väittelytilanne sai alkunsa.

"Rehtorin mukaan Korhonen oli pyytänyt ruokalan pöydässä istuvaa oppilasta ottamaan hupun päästä ja uhannut heittää tämän ulos ruokalasta, jos tämä ei tottele. Oppilas poistui ruokalasta.

Tilannetta sivusta seuranneen toisen oppilaan ja Korhosen välille puhkesi väittely, joka jatkui jonkin aikaa."

Kaltoin kohdeltua oppilasta puolustanutta toista oppilasta kuvataan keskustelussa jatkossa sanalla "häirikkö" ja malttinsa (ja sen jälkeen työpaikkansa) menettänyttä opettajaa sanalla "marttyyri".

Tässä nähdään kuinka väärässä suuri enemmistö voikaan olla.

Pekka Salo

Raimo Luukkanen nro 13. Vaikka olenkin suurta Salojen sukua ja dynastiaa niin Outi Salo ei ole sukua. Onhan meitä Saloja joidenkin mielestä Suomessa aivan liikaa, emme edes sukua pientä.

Raimo Luukkanen

Arvoisa Pekka. Vaikka kirjoituksesi tapaili sarkasmin tyylilajia, oli se mielestäni jotain muuta. Kirjoituksesi oli törkeä Päiviä kohtaan.

Pekka Salo

Arvoisa Raimo. Pyydän anteeksi mikäli toimit Päivin sijaisloukkaantujana, kuten oletan. Päivi on poliitikkona saanut osakseen sekä kiitosta että myös törkeää arvostelua. Me ihmiset olemme vajavaisia ja Päivinkin tekoja saa arvostella. Lokaa on lennellyt myös aivan syyttä suotta.

Kuitenkin antakaamme hevosen surra puolestamme. Sillä on iso pää sitä varten. Tämän sanoi Suomen vanha kansa, joka oli viisas.

Raimo Luukkanen

Arvoisa Pekka. Arvostan aina anteeksipyyntöä. Ja tottakai Päivin tekemisiä tuleekin arvostella.

Mauno Matonen

Paitsi, että Päiviä arvostellaan periaatteesta ja hänen vakaumuksensa puolesta, eikä suinkaan hänen erinomaisten ja hyvien päätöksiensä puolesta. Ja yleensä tämä kritisoiva ryhmä on pieni, mutta äänekäs.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Jeesus ei ollut toisten rahoilla itseään korostava tapaus.Jos politiikka ja lapsi perheet sekoitetaan,on kysymyksessä ainoastaan opportunistinen maailmankatsomus.
Siis kamoon,rehellisesti,kuka ajaakaan kenen asiaa.Jos on sattunut unohtumaan,herra ei erittele oman edun nimissä ihmisiä.Silloin kun uskonto sekoitetaan poliittiseen peliin,on hukassa niin paljon arvopohjasta että huh,huh.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset